Những Cuộc Nói Chuyện Tình Yêu

Đôi khi, tình yêu là không đủ
Đôi khi, tình yêu là không đủ
Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời. Nhưng nó không hoạt động trừ khi bạn làm. Nó sẽ không tồn tại trừ khi bạn làm việc trên nó. Và chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ...
Ngừng thỏa hiệp để khiến họ ở lại
Ngừng thỏa hiệp để khiến họ ở lại
Nếu anh ấy không nhận ra bạn làm cho anh ấy nhiều như thế nào và mối quan hệ tương đối của bạn thì anh ấy không xứng đáng với bạn và bạn đừng bao giờ thỏa hiệp bất cứ điều gì cho anh ấy vì anh ấy không xứng đáng...