Quá Tuyệt Vời

Đây là cách những người suy nghĩ im lặng giết chết mối quan hệ của họ (và làm thế nào để ngăn chặn nó)
Đây là cách những người suy nghĩ im lặng giết chết mối quan hệ của họ (và làm thế nào để ngăn chặn nó)
Họ nói rằng không có gì trên thế giới này có thể gây rắc rối cho bạn nhiều như suy nghĩ của chính bạn. Và mớ hỗn độn được tạo ra một khi sự bất an của bạn bắt đầu bơi lên bề mặt mà không có ý chí của riêng bạn. Mặc dù đó là cuộc sống của bạn mà chúng tôi đang nói đến, nhưng bạn không kiểm soát được suy nghĩ của mình, phải không?..