Bài ViếT Thú Vị

1. Nó sẽ đau bây giờ, hoặc nó sẽ đau sau này. Tắt Band-Aid.
1. Nó sẽ đau bây giờ, hoặc nó sẽ đau sau này. Tắt Band-Aid.
Tôi biết bạn sẽ không làm như vậy. Và nó ổn. Có thật không. Đó là cuộc sống của bạn. Với tư cách là bạn của bạn, tôi thừa nhận, có một chút đau lòng khi xem nhưng tôi không thể sống vì bạn. Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ bạn nên có một danh sách mà bạn có thể tiện theo dõi trong trường hợp bạn cần một chút chuyển động...